INTERCHAIR spol. s r. o.

výroba kancelárskych stoličiek
výstavná vzorková sieň

Trnavská 112, 821 01 Bratislava
tel.: 02 / 4341 4150
tel./fax: 02 / 4341 4149, 4341 4016
mail@interchair.sk